Monumento a Valle-Inclán

Na Praza do Castro, moi preto do porto do Mar de Santiago, atópase o Monumento a Ramón María del Valle-Inclán, un dos autores fundamentais da literatura ao longo do século XX e o veciño máis ilustre da vila mariñeira de Vilanova de Arousa. .

O monumento é un fermoso conxunto escultórico formado por cinco pezas realizadas en bronce e de 1,75 m de altura. No punto central sitúase a estatua do propio Valle-Inclán e, ao seu redor, a representación de escenas dalgunhas das súas obras máis famosas: Max Estrella e Don Latino, O Marqués de Bradomín, O Príncipe Verdemar, Lucero e Mari Gaila.