Aviso Legal

DATOS DA ENTIDADE

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, RAUL PAZ REY infórmalle que os seus datos identificativos son os seguintes:
Razón social: RAUL PAZ REY
Denominación comercial: ADEINES VIVENDAS DE USO TURÍSTICO / PENSIÓN ADEINES
C.I.F.: 76871457Y
Domicilio social: AVDA DE SANTIAGO 35 36680 – A ESTRADA (PONTEVEDRA)
Teléfono: 616588225
Correo electrónico para efectos de comunicación: dinayraul@hotmail.com
Dominio WEB: http://www.adeines.com
Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e RAUL PAZ REY consideraranse efectivas, para todos os efectos, cando se realicen a través do correo postal ou calquera outro medio detallado anteriormente.
RAUL PAZ REY está inscrito no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas de Galicia co número H-PO-2278, VUT-PO-006358 e VUT-PO-007031 necesarios para desenvolver as actividades que desenvolve. O órgano competente encargado da súa fiscalización é a Axencia Turismo de Galicia, dependente da Presidencia da Xunta de Galicia.

CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

Este aviso legal regula o uso do sitio web http://www.adeines.com (en diante, A WEB), do que RAUL PAZ REY é titular.
A navegación pola web de RAUL PAZ REY atribúe a condición de usuario e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións recollidas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.
O sitio web e os seus servizos son de libre acceso, non obstante, RAUL PAZ REY condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa páxina web á previa cumprimentación do correspondente formulario.
Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a RAUL PAZ REY, e ningún deles pode entenderse como cede ao usuario.os dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso do sitio web.
O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos os datos comunicados a RAUL PAZ REY e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.
O usuario comprométese a facer un uso correcto do sitio web de acordo coas leis, a boa fe, a orde pública, as prácticas de tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá ante RAUL PAZ REY ou fronte a terceiros dos danos e prexuízos que se puidesen ocasionar como consecuencia do incumprimento da devandita obriga.

POLÍTICA DE ENLACE E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADE

RAUL PAZ REY non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través dos enlaces establecidos no SITIO WEB e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercer ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas. a rede. Así mesmo, non garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas distintas da súa propiedade ás que se poida acceder a través dos enlaces.
RAUL PAZ REY declara que adoptou todas as medidas necesarias para evitar calquera prexuízo que puidese ocasionar aos usuarios da WEB pola súa navegación. En consecuencia, RAUL PAZ REY non se fai responsable, en ningún caso, dos danos que poida sufrir o usuario pola navegación por Internet.

USO DE COOKIES E DATOS ESTATÍSTICOS

Este sitio web pode recoller datos dos seus visitantes mediante o uso de cookies, onde se recollerá información persoal relacionada coa súa navegación. Para coñecer de forma clara e precisa as cookies que utilizamos, cales son as súas finalidades e como pode configuralas ou desactivalas, consulte a nosa política de cookies, se é o caso.
O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para que sexa informado da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que se instalen no seu disco duro.

PROTECCIÓN DE DATOS

No caso de que na páxina web se recollan datos persoais, para máis información consulte a política de privacidade.

RESOLUCIÓN DE DISPUTAS. LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

As presentes Condicións Xerais de Uso, así como o uso do Espazo Web, rexeranse pola lexislación española. Para a resolución de calquera controversia, as partes someteranse aos Xulgados e Tribunais do domicilio social do responsable da páxina web.
No caso de que algunha estipulación destas Condicións Xerais de Uso resulte inexible ou nula conforme á lexislación aplicable ou como consecuencia de resolución xudicial ou administrativa, a devandita inexecubilidade ou nulidade non fará inexecutable ou nula estas Condicións Xerais de Uso. enteiro. En tales casos, a empresa procederá a modificar ou substituír a dita estipulación por outra válida e executiva e que, na medida do posible, consiga o obxectivo e intención reflectidos na estipulación orixinal.